Để đăng ký mở thẻ thành viên các bạn điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây. Sau khi đăng ký xong bạn sẽ được chúng tôi liên hệ và được hướng dẫn chi tiết từng bước để bắt đầu công việc.
Chú ý : Nếu bạn đã là TVV hoặc đã được TVV Oriflame hướng dẫn thì không điền form này!

Thông tin xác nhận trước khi đăng ký

1. Bạn đã là thành viên của Oriflame chưa?

2. Đã có ai đang hỗ trợ công việc cho bạn chưa?

Nếu bạn chưa là thành viên và chưa có người hỗ trợ thì điền đầy đủ thông tin dưới đây . KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NHIỀU LẦN

Chú ý : Nếu bạn đã là TVV hoặc đã được TVV Oriflame hướng dẫn thì không điền form này!